Uszkodziłeś drzwina parkingu usuniemy wgniecenie

Jaka jest różnica pomiędzy stłuczką, a kolizją

A może kolizja to to samo co stłuczka

  • Jeżeli mówimy stłuczka czy kolizji drogowa mówimy o tym samym zdarzeniu. Stłuczka inaczej kolizja drogowa to nieszczęśliwe zdarzenie w którym uszkodzone zostały tylko pojazdy.
  • - Powrót

stłuczka, a kolizja

stłuczka, a kolizja

stłuczka, a kolizja

Stłuczka, a kolizja drogowa jest tym samym zdarzeniem?