Naprawa bezgotówkowasamochoduco to jest?

Co to jest OC graniczne?

Dla kogo skierowane jest OC graniczne

  • OC graniczne - jest to polisa komunikacyjna, której zadaniem jest chronić kierowcę przed kosztami, w chwili spowodowania wypadku lub kolizji drogowej na obszarze Polski. Umowa na OC graniczne podpisywana jest na okres 30 dni. Po wygaśnięciu polisy ubezpieczony ma możliwość przedłużenia na czas nie krótszy niż 30 dni, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy. OC graniczne dedykowane jest do właścicieli pojazdów które zostały zarejestrowane poza Unią Europejską, którzy nie mają Zielonej Karty, a goszczą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
  • - Powrót

oc graniczne

oc graniczne

oc graniczne

Czym jest OC graniczne?